N U   M E E R   D A N   O O I T !
Juridische training
'Leer uw RECHT' inclusief rollenspellen

‘het basisprincipe van Vrijheid is jouw gedrag’

“Op deze dag wordt jou extra duidelijk dat het recht wat je hebt in Gelijkheidsbeginsel, Autonomie en Zelfbeschikkingsrecht nooit gewijzigd kan worden zonder een nadrukkelijke wilsuiting conform art 3:33 BW!
Als je naar huis gaat is de basiskennis van het recht jou aangereikt, door oefenen word je steeds sterker om uiteindelijk werkelijk autonoom rechtshandelingen te kunnen verrichten die rechtsgevolgen hebben.”

Eerstvolgende trainingsdagen:
Za 29 JUNI 2024 in SARVATA (Nijmegen)
of
Zo 30 JUNI 2024 in SARVATA (Nijmegen)

Dagprogramma 'Leer uw RECHT'
Kosten € 55

Inloop 09:30
Programma Ochtend

10:00 Inleiding & Kennismaking
10:30 Lezing
11:30 Vragenronde

Lunch 12:30- 13:00
Programma Middag

13:00 tot 15:30 Rollenspellen
15:30 tot 16:00 Samenvatting
16:00 tot 16:30 Uitloop

Locatie - Sarvata
Schependomlaan 17E
6542 RL Nijmegen

Koffie en thee gratis
Lunch zelf meenemen

'Leer uw RECHT'

Doe mee met het volgen van de juridische training 'Leer uw RECHT' met rollenspellen

Za 29 JUNI / Zo 30 JUNI te Nijmegen

Programma (ochtend)
lezing
‘Fundamenteel recht’

In de lezing wordt duidelijk gesteld dat je van nature vrij bent en dat de wet (Civiel) tal van bepalingen bevat die jou kunnen helpen als je ze goed kent, begrijpt, én daardoor juist kunt toepassen

In de ochtend wordt gestart met de inleiding op het fundamenteel recht.

De lezing geeft jou inzicht waarom en hoe je jouw recht het beste kunt verdedigen en behouden. De belangrijkste wetsartikelen worden benoemd en verklaard. Ook het juridisch lezen komt aan bod, wat staat er wel, wat staat er niet in de brief of het dwangbevel? Wanneer wel, wanneer juist niet reageren, welke keuzes maak je hierin en op welke grond? En dan, hoe juist reageren? Wat beslist niet doen? en.. het juist juridiseren van elk schrijven, anders… valselijke opmaak in geschriften!

Na de lezing is er volop gelegenheid tot het stellen van de vragen waarop jij graag een antwoord wilt.

je ontvangt 4 documenten in print – met instructies voor het juist gebruik
- Het vernietigen van de volmacht om jou te mogen vertegenwoordigen
- Het doen van wilsuiting op je Privacy (veelomvattend)
- Reader Rechtsvormen, Rechtspersonen, Privaat en Publiek, Rechtsgebieden
- Reader juridische tips

De lezing start om 10 uur en vanaf 11.30 u gaan we over naar de vragenronde.

Programma (middag)
rollenspellen
‘de vloer op’, wie durft eerst?

We oefenen een aantal situaties waarin jij terecht of onterecht met overheidsdienaren in contact komt…
Wat wel doen, wat (beslist) niet doen?

“Onthoud dat een gesprek met een overheidsdienaar zonder jouw aanleiding om dat gesprek te hebben niet in jouw belang is, maar in het belang van de overheid, het is om jou te verplichten, niet hèn”

Het juiste zeggen of niet zeggen, elke situatie is anders, één ding is het belangrijkste, wees nooit een getuige tegen jezelf!

Situaties:
‘aan de deur’
‘in het bedrijf’
‘op straat’
‘telefonisch’

Belangrijk is dat ‘spelers’ eigen inbreng hebben.

Je kunt ervoor kiezen om het spel te spelen òf toeschouwer te zijn, het is allebei leerzaam

Stap je in jouw rol, (en wissel je van rol, bijv. agent, BOA!) dan maak je mee hoe het is om de vraagstelling te doen, of van de ander rustig aan te horen wat hij of zij wil van jou èn dit om te draaien zodat de vraag bij de ander rust, het is de kunst de ander niets wijzer te maken dan strikt noodzakelijk is. Let wel, zonder jouw achternaam kan de ander praktisch niets aanvangen! Altijd vreedzaam, altijd correct, maar wel beslist. Jij bent tenslotte niet op de wereld om te gehoorzamen aan verplichtingen die jij niet hebt afgesproken. Je bent slechts verplicht elkaar te bejegenen in een sfeer van broederschap..!

- De juiste wijze van iemand te woord staan zonder jezelf bekend te maken
- Vraagtechnieken, niets uitleggen maar de ander laten uitleggen; “spreek je mij aan als burger?”, dat is de vraag
- Correcte ID-procedure
- De autoriteit bevragen van de ander – doorvragen
- Vertragingstechnieken, de vrager ‘Schaakmat’ zetten door de vraag om te keren
- Onderscheid maken tussen pro-actieve en reactieve vraagstelling
- De vijf ‘W’ vragen, Wat, Waar, Wanneer, Wie, Waarom?

Hoe voorkom je ;

A) dat jij een vermeende verplichting bekrachtigt?
B) dat jij een ‘onbedoelde’ rechtens afdwingbare verbintenis tot stand brengt?

Jouw basisrecht is vrijheid, jij bent nergens aan gebonden tenzij je een afspraak hebt gemaakt.

Welkom!

Trainer-Jurist
Leendert

'Leer uw RECHT'

Doe mee met het volgen van de juridische training 'Leer uw RECHT' met rollenspellen

Za 29 JUNI / Zo 30 JUNI te Nijmegen

Onze bundels van de juridische training
'Leer uw RECHT' met rollenspellen

Juridische training€ 55,00
Eenmalig

   Juridische training
   'Leer uw RECHT'

   met rollenspellen


Juridische training
+ Juridisch boek


€ 69,00
Eenmalig
Excl. verzendkosten

    Juridische training
    'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ Juridisch boek
   'Ken uw RECHT'Juridische training
+ Juridisch boek
MijnBAV.Link

€ 79,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid á € 11,00
Excl. verzendkosten

    Juridische training
    'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ Juridisch boek
   'Ken uw RECHT'
+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-

Juridische training
+ Juridisch boek
+ MijnBAV.Link
+ N.B.O. Lid
€ 85,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid á € 11,00
Excl. verzendkosten

    Juridische training
    'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ Juridisch boek
   'Ken uw RECHT'
+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ N.B.O. Lidmaatschap

Speciale actie:
In de maand juni bij alle producten een cadeautje

m.u.v. losse aanschaf van MijnBAV.Link certificaat

'Leer uw RECHT'

Het volgen van de juridische training 'Leer uw RECHT' met rollenspellen wordt aangeboden als bundel inclusief:
+ het juridisch boek 'Ken uw RECHT'
+ 'MijnBAV.Link' registratie
+ het 'N.B.O. Lidmaatschap'

MEER INFORMATIE OVER: