Mijn Burgerlijke Algemene Voorwaarden

MijnBAV.Link is bedoeld voor jouw handelsbescherming en de oplossing tegen eenzijdige contractuele algemene voorwaarden die je gedwongen moet afsluiten bij bedrijven en organisaties.

De afkorting BAV staat voor Burgerlijke Algemene Voorwaarden.


MijnBAV.Link

MijnBAV.Link is bedoeld voor jouw handelsbescherming, de afkorting BAV staat voor Burgerlijke Algemene Voorwaarden.

Alvorens een overeenkomst, een transactie, aankoop of contract aan te gaan met een organisatie, instelling of overheidsinstantie maak jij kenbaar dat jij het product en/of dienst slechts af wilt nemen als de Burgerlijke Algemene Voorwaarden worden gerespecteerd. Dat kenbaar maken doe je door de unieke code te vermelden van MijnBAV.Link alvorens een transactie, aankoop of contract aan te gaan met een organisatie, instelling of overheidsinstantie.

Je geeft een medewerker of vertegenwoordiger van de wederpartij, de organisatie, instelling of overheidsinstantie vooraf te kennen slechts in zaken te willen gaan onder de voorwaarden zoals vermeld op MijnBAV.Link. Omdat er wederzijdse instemming moet zijn voor een volwaardige verbintenis moet het ook aan de ander, de wederpartij voorafgaand aan het akkoord volledig bekend zijn wat De Burgerlijke Algemene Voorwaarden inhouden.

MijnBAV.Link houdt in dat de wederzijdse verplichtingen van het verbintenissenrecht gelden zoals is overeengekomen, echter door aanvaarding van de Burgerlijke Algemene Voorwaarden is de directeur van een rechtspersoon rechtstreeks verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit maakt de rechtsbescherming die bestuurders binnen de rechtspersoon genieten gelijk aan de natuurlijk persoon.

MijnBAV.Link heeft een unieke registratiecode, deze code verwijst naar het exemplaar van de Burgerlijke Algemene Voorwaarden die de door jou verkozen leverancier, instelling of overheidsinstantie (hierna leverancier) heeft aanvaard, de aanvaarding wordt definitief als de leverancier deze voorwaarden niet binnen 14 dagen na de overeenkomst verwerpt, verwerpt de leverancier Burgerlijke Algemene Voorwaarden dan verwerpt de leverancier de overeenkomst.

MijnBAV.Link is openbaar, de volledige tekst Burgerlijke Algemene Voorwaarden staat gepubliceerd op de website, ter inzage voor elke belanghebbend consument, en belanghebbenden binnen bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties.

Lees hieronder de Burgerlijke Algemene Voorwaarden, het betreft jouw voorwaarden, deze zijn superieur aan de voorwaarden van de leverancier, instelling of overheidsinstantie waarvan jij een dienst of een product wilt afnemen. Hierin staat vermeld dat binnen een termijn van 14 dagen (termijn ‘bedenktijd’) de Burgerlijke Algemene Voorwaarden verworpen kunnen worden door de wederpartij, gebeurt dat niet, dan zijn zij aanvaard. Precies zoals jij de leveringsvoorwaarden juridisch aanvaardt op het moment dat de ‘koop’ definitief is geworden, maar nu heb jij het voordeel dat de Burgerlijke Algemene Voorwaarden superieur zijn en de Algemene Voorwaarden van de wederpartij hieraan ondergeschikt zijn.

Je kunt je aanmelden voor MijnBAV.Link hieraan zijn registratiekosten (eenmalig € 11,00 voor het verwerven van de unieke code gekoppeld aan jouw naamgegevens) verbonden. Is er een update van de Burgerlijke Algemene Voorwaarden dan kan jij deze gewoon downloaden. Jouw hieraan verbonden registratienummer wijzigt zich niet, deze huidige versie van Burgerlijke Algemene Voorwaarden is ingegaan op 1 januari 2023.

Let op: De Burgerlijke Algemene Voorwaarden kunnen niet worden aangewend voor alreeds gedane transacties, gedane aankopen en alreeds aangegane contracten!
Wat doe je als je de Burgerlijke Algemene Voorwaarden wilt gebruiken voor een nieuwe transactie, aankoop of contract?
Heel simpel, plak het complete onderstaand zinnetje

dit is voorwaardelijk overeengekomen onder MijnBAV.Link versie 20230101V3.6BAV[jouw codenummer twaalf cijfers], de afkorting BAV staat voor Burgerlijke Algemene Voorwaarden, u kunt deze inzien op https://mijnbav.link

in het venstertje of opmerkingenveld bij een online-bestelling voordat je op de knop ‘akkoord’ drukt, of geef het papieren exemplaar van de Burgerlijke Algemene Voorwaarden voorzien van dit complete zinnetje met jouw code af aan de leverancier met de opdracht het complete zinnetje met deze code op te nemen in de papieren transactie (contoleer de foutloosheid ervan in jouw bijzijn!), bon, aankoopfactuur of contract, het papieren exemplaar eraan te hechten alvorens de papieren (tweevoud) waarmee de koop wordt gesloten te ondertekenen.

Burgerrecht is verbintenissenrecht. Je bent géén Burger, je treedt alleen in Burgerschap (jouw zakelijke entiteit) op het moment dat jij hiervan gebruik wilt maken.

Speciale actie:
In de maand juni bij alle producten een cadeautje

m.u.v. losse aanschaf van MijnBAV.Link certificaat

Registreer MijnBAV.Link los
of combineer met één van de bundels

MijnBAV.Link€ 11,00
Eenmalig

MijnBAV.Link certificaat

Speciale ACTIE!
MijnBAV.Link
+ N.B.O. Lidmaatschap

€ 17,00 (eenmalig)
Jaarlijkse verlenging NBO
Lidmaatschap á € 11,00

MijnBAV.Link certificaat


+ N.B.O. Lidmaatschap"
Speciale ACTIE!
MijnBAV.Link
+ Juridisch boek

€ 30,00
Eenmalig
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-

MijnBAV.Link
+ Juridisch boek
+ N.B.O. Lid


€ 37,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid á € 11,00
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ N.B.O. LidmaatschapMijnBAV.Link
+ Juridische training€ 55,00
Eenmalig

+ Juridische training
   'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-MijnBAV.Link
+ Juridisch boek
+ Juridische cursus


€ 79,00
Eenmalig
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ Juridische training
   'Leer uw RECHT'
    met rollenspellen'

MijnBAV.Link
+ Juridisch boek
+ Juridische cursus
+ N.B.O. Lid

€ 85,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid á € 11,00
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ Juridische training
   'Leer uw RECHT'
    met rollenspellen
+ N.B.O. Lidmaatschap